Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rozwój dziecka daje radość

 

Każde dziecko jest indywidualnością, każde rozwija się w swoim własnym tempie. Misją naszego przedszkola jest jak najpełniejsze zrozumienie, dostrzeżenie i zaspokojenie potrzeb każdego dziecka.

 

Jesteśmy placówką publiczną, z naszej oferty korzystają dzieci w różnym wieku. Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” prowadzi grupy ogólnodostępne i włączające oraz odziały dzieci niepełnosprawnych. Prowadzimy również oddział rewalidacyjno - wychowawczy dla dzieci i młodzieży (od 3 do 25 roku życia) z najcięższymi zaburzeniami w rozwoju. Chcielibyśmy, aby rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych szerzej dowiedzieli się o naszej działalności.

 

Systematycznie doposażamy placówkę, aby być przygotowanym na przyjmowanie dzieci z wieloraką niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.

 

W codziennej pracy terapeutycznej mamy możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu. Są to różnego rodzaju pomoce rehabilitacyjne, w tym między innymi stosowane w celu stymulacji i rozwijania świadomości ciała piłki, wałki sensoryczne, terapeutyczna „beczka”, kajak, kliny, sakwy, „suchy” basen oraz urządzenia multifunkcyjne do pionizowania dzieci niechodzących typu Baffin oraz podnośnik pozwalający w funkcjonalny i bezpieczny sposób zadbać o osobę niepełnosprawną.

Ponadto w przedszkolu znajdują się pomieszczenia, w których dzieci mogą korzystać z interaktywnej podłogi tzw. „magicznego dywanu”, który rozwija u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo – ruchową, spostrzegawczość, szybkość reakcji, jak również pobudzać swoje zmysły w Sali Doświadczania Świata.

Nasze działania skupiają się na wielokierunkowej pracy terapeutycznej. Dbamy o to, aby zapewnić wychowankom szereg zajęć ze specjalistami. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewnioną opiekę specjalisty rehabilitanta, logopedy, psychologa, surdopedagoga oraz tyflopedagoga.

 

 

KomunikAACja

 

Mowa nie jest jedynym środkiem porozumiewania się, dlatego też szczególną troską staramy się otoczyć dzieci mające poważne trudności i problemy w komunikowaniu się.

Prowadzimy terapię w ramach alternatywnych i wspomagających metod komunikacyjnych - AAC. Terapia ta skierowana jest do dzieci i młodzieży niemówiącej lub posługującej się mową w ograniczonym stopniu. Terapia opiera się na stosowaniu znaków manualnych, graficznych lub ich kombinacji, zawsze w połączeniu z przekazem słownym.

Systematycznie wzbogacamy warsztat pracy o pomoce służące porozumiewaniu się dla dzieci ze złożonymi potrzebami w tym zakresie, są to między innymi różnego rodzaju komunikatory, laptopy dotykowe, przyciski i interfejsy, czy też oprogramowania aktywizujące i edukacyjne. Wszystkie działania dostosowane są do potrzeb dziecka i jego indywidualnych możliwości.

 

Aktywność mózgu

 

Przedszkole posiada specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na prowadzenie terapii EEG Biofeedback. Jest to metoda usprawniająca funkcjonowanie mózgu. Na skórze głowy osoby poddanej treningowi umieszczane są specjalne elektrody, rejestrujące fale mózgowe osoby badanej, która siedząc przed monitorem steruje grą za pomocą własnych myśli, bez użycia klawiatury czy myszki. Metoda ta poprawia funkcje poznawcze i zdolność koncentracji, pozwala również na relaksację i zmniejszenie napięcia emocjonalnego, daje możliwość korygowania dysfunkcji mózgowych powstałych w wyniku zaburzeń rozwoju mózgu, jego chorób lub urazów.

 

 

Indywidualność, odmienność, wyjątkowość

 

Dostrzeżenie i akceptacja indywidualności dziecka, jego odmienności to ważny element w procesie rozwoju, wychowania, terapii i edukacji. W swoich oddziaływaniach stale poszukujemy nowych strategii, rozwiązań, których celem jest wspieranie poczucia własnej wartości i odrębności naszych wychowanków, ich bezpieczeństwa, a także stworzenie dzieciom optymalnego środowiska do doświadczania, eksperymentowania i samorealizacji.

 

 

Natalia Pachołek

Ewa Słotwińska

Data dodania: 2021-02-10 19:42:26
Data edycji: 2021-02-10 20:00:03
Ilość wyświetleń: 168
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej